سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمزه یاراحمدی – کارشناس ارشد سازه
سهیل سروش نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

این مقاله به بررسی ضریب مقاومت افزون ضریب کاهش ناشی از شکل پذیری و ضریب رفتار قابهای مهاربندی با مهاربند زانویی کمانش ناپذیر موسوم به BRKB می پردازد بدین منظور مدلهای ۴ ، ۸، ۱۲و۱۶طبقه توسط استاندارد ۲۸۰۰ و آیین نامه طرح و اجرای سازه های فولادی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان طراحی شدند. به منظور محاسبه ضریب رفتار آنالیز های استاتیکی غیرخطی فزاینده دینامیکی خطی و دینامیکی غیرخطی بوسیله نرم افزار Perform انجام شد نتایج نشان دادند که ضریب مقاومت افزون و ضریب کاهش ناشی از شکل پذیری با افزایش ارتفاع سازه کاهش می یابد و به تبع آن ها ضریب رفتار نیز با افزایش ارتفاع سازه کاهش می یابد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که ارائه ضریب رفتار بدون توجه به پارامتر ارتفاع بصورت یک عدد ثابت با ایراداتی مواجه است چرا که شدت تغییرات ضریب رفتار برای طراحی به روش تنش مجاز از مقدار ۸ تا ۱۸ می باشد.