سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدقاسم سحاب – دکتری سازه استادیار دانشگاه تفرش
حمزه یاراحمدی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

دراین مقاله ضرایب مقاومت افزون شکل پذیری، و ضریب رفتار سازه هایی با سیستم دو گانه قاب خمشی ویژه مهار بندی شده با بادبند قطری مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور سازه هایی با سیستم دوگانه و تعداد طبقات ۴و۸و۱۲و ۱۶ با استفاده از آیین نامه استاندارد ۲۸۰۰ ایران و آیین نامه طرح و اجرای ساختمانهای فولادی مبحث دهم طراحی شدند ضریب رفتار بوسیله دو روش یانگ و روش طیف ظریفت محاسبه شد برای محاسبه ضریب رفتار آنالیز های استاتیکی غیرخطی فزاینده با روشهای متفاوت شامل آنالیز پوش آور متناسب با الگوی بار مود اول و آنالیز پوش آور مودال انجام شد همچنین آنالیز دینامیکی غیرخطی فزاینده بوسیله ۶ رکورد تاریخچه زمانی زلزله صورت گرفته است نتایج نشان میدهد که ارتفاع سازه ها تاثیر بسزایی در مقدار ضریب رفتار دارد بطوریکه ضریب رفتار برای سازه های ۴ طبقه بزرگتر از مقداری است که ایین نامه ۲۸۰۰ برای طرح این سیستم پیشنهاد می کند و برای سازه های ۱۶ طبقه با اختلاف فاحشی کمتر از مقداری است که ایین نامه مذکور پیشنهاد می کند.