سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم حسین زاده – اعضا باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
عماد یساری –
محمود چاوشان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

ضریب رفتار به عنوان یکی از پارامترهای مهم و اساسی طراحی لرزه ای به شمار می رود که به کمک آن م یتوان رفتار غیرخطی سازه در طراحی ها را دریک طراحی خطی اعمال نمود براین اساس آیین نامه طراح را مجاز می دارد که ساختمان را تحت اثر برش پایه کاهش یافته غیرارتجاعی بصورت ارتجاعی تحلیل نماید این مقاله ضریب رفتار سازه را با تغییر سیستم مهاربندی واگرا به همگرا درترازهای ارتفاعی مختلف مورد بررسی قرارمیدهد درتحقیق انجام شده کلیه مدلها با استفاده از نرم افزار Sap2000 تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی قرارگرفته و سپس ضریب رفتار انها به روش طیف ظرفیت محاسبه شده است نتایج تحقیق نشان میدهد که با تغیر مهاربندی هشتیواگرا به همگرا درطبقات تحتانی یعنی تا تراز ۰/۴ ارتفاع سازه علیرغم ترکیب سیستم مهاربندی همگرا و واگرا درارتفاع می توان از همان ضریب رفتار سیستم مهاربندی واگرا r=7 درطراحی سازه استفاده نمود زیرا دراین وضعیت مهاربندی وضعیت رفتار سازه بیشتر تحت تاثیر سیستم واگرا قرار میگیرد.