سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان
محسن لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران زلزله
نوید سیاه پلو – دانشجوی دکتری مهندسی عمران زلزله

چکیده:

ضریب رفتارلرزه ای برای مهاربند ضربدری و زانویی شکل فولادی درساختمان های بتن آرمه ارزیابی می شود پارامترهای ضریب رفتار همچون ضریب کاهش نیرو دراثر شکل پذیری و ضریب کاهش نیرو به خاطر اضافه مقاومت سازه درآنالیز استاتیکی غیرخطی فزاینده قابهای مهاربندی شده با ارتفاع و آرایش فضایی متفاوت به دست می آید عوامل بسیاری روی مقادیر ضرایب رفتار تاثیر می گذارند که از آن جمله م یتوان به ارتفاع قاب سهم سیستم مهاربندی از بار اعمال شده و نوع سیستم مهاربندی شده اشاره کرد درآخر به این نتیجه می رسیم که دو پارامتر آخر تاثیر بیشتری روی مقدار ضریب رفتار دارند نهایتا با توجه به دانسته های این مقاله مقادیر تخمین زده شده برای ضریب رفتار سیستم های دوگانه قاب های بتن آرمه با مهاربندی فولادی با سختی های مختلف پیشنهاد می شود.