سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین زال نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه شمال

چکیده:

یکی از مهمترین معضلات ترافیکی، تداخل دو نقش اجتماعی و جابجایی راه ها، به ویژه در معابر درون شهری می باشد؛ چراکه هر دو نقش ازاهمیت خاصی برخوردارند. این تداخل ضرورت ایجاد تسهیلات پیاده مانند گذرگاه عرضی غیر همسطح عابر پیاده و مکانیابی آن را تحت تأثیرخود قرار داده است؛ به طوریکه، تمایل عابران برای استفاده از آن کاهش پیدا کرده است. بهبود این وضعیت، مستلزم مطالعه ویژه مسئله در زمینه های مختلف از قبیل ایمنی، فرهنگ ترافیکی، مشخصات هندسی راه، هزینه های ساخت، کاربریهای مجاور، قوانین و مقررات، حجم تقاضای عابران و وسایل نقلیه، مدیریت تسهیلات حمل و نقلی، دسترسی به تسهیلات و سرعت معبر می باشد؛ در این مقاله پس از بررسی ضرورت و وضع موجود گذرگاهها، پارامترهای مؤثر در مکانیابی شناسایی و نسبت به مطالعات قبلی تکمیل شده، سپس راهکارهایی در قالب نتایج ارائه می گردد که وضع موجود را بهبود خواهد داد.