سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا جزایری فارسانی – کارشناس ارشد مهندسی معدن، مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار

چکیده:

توزیع ناهمگونی مکانی و زمانی منابع آب، افزایش جمعیت در برخی مناطق، افزایش خسارت ناشی از سیلابها و خشکسالیها، طرحهای انتقال آب بین حوضه ای را بعنوان یکی از روشهای کاهش بحران در کنار دیگر روشها مطرح کرده است. با توجه به پیچیده بودن این طرحها بعلت افزایش تعداد عوامل درگیر نظیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، فنی، زیست محیطی و قانونی اجراء این طرحها با مشکلات بیشتری مواجه می گردد. بدین منظور یونسکو در سال ۱۹۹۹ پیشنهاد معیارهایی نظیر سودمندی اقتصادی، کیفیت زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و توجه به توزیع منافع را ارائه نمود. با توجه به پراکندگی حوضه های پر آب و مناطق خشک، جهت توسعه یکنواخت منابع آبی در سطح کشور اجرای پروژه های انتقال بین حوضه ای همواره یکی از راهکارهای اصولی در مدیریت منابع آب می باشد. برای تامین این هدف انجام مطالعات امکان سنجی یکی از مهمترین مراحل این گونه پروژه ها می باشد. از آنجا که انجام چنین پروژه هایی تاثیر چشمگیری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، فنی و اجرایی کشور دارد لذا مطالعه این اثرات بر مبنای پروژه های اجرا شده دید دقیقتری برای تصمیم گیری در این زمینه به بخش مدیریت منابع آب کشور می دهد. همچنین با توجه به هزینه بر بودن این پروژه ها مطالعات اولیه و دقیق موجب بهینه شدن طرح می گردد.