سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد جعفر کشاورز ارشدی – شرکت توزیع برق غرب استان تهران
حسن سیاهی – شرکت برق منطقه ای زنجان
حمیدرضا رادمند – شرکت اندیشمند شمالغرب

چکیده:

در شرکت برق منطقه ای زنجان مشترکین صنعتی نزدیک به پنجاه درصد از مصرف انرژی الکتریکی را به خود اختصاص می دهند لذا با توجه به اهمیت مصرف انرژی بخش صنعت و با عنایت به اینکه تعداد مشترکین صنعتی نسبت به سایر مشترکین کم می باشد امکان دست یابی و شناخت پتانسیل ها و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی موجود بوده و از نتایج آن می توان در هدایت صنایع بهره جست.یکی از مهمترین فاکتور های موجود در جهت تجزیه و تحلیل رفتارصنایع ؛ استخراج شاخص شدت انرژی و مصرف انرژی ویژه آنها و ارتباط آن با مدیر انرژی و سطح آگاهی آن از این شاخصمی باشد.که در این مقاله سعی بر این شده است تا با مقایسه شاخصمذکور در برخی از صنایع موجود منطقه با نرم استاندارد جهانی آن ؛سیمایی از وضعیت مصرف انرژی در صنایع ترسیم و نقش مدیران انرژی در جهت بهبود این شاخص را در (SEC) بررسی نماییم. مقایسه مصرف انرژی ویژه الکتریکی بیشتر صنایع با مقدار متناظر آن در کشورهای توسعه یافته ؛ نشان می دهد که انرژی الکتریکی مصرف شده برای تولید یک واحد کالا در کشور ما بیشتر از نرم جهانی می باشد. هر چند به دلیل پایین بودن بهای انرژی در کشور، مصرف کنندگان هزینه گزافی را نمیپردازند، اما با در نظر گرفتن این نکته کهیارانه انرژی از سوی دولت پرداخت می شود به راحتی می توان دریافت که صرفه جویی در مصرف انرژی از دید کلان و ملی چه فوایدی به همراه خواهد داشت