سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا زارعی – کارشناس ارشد مهندسی آب و فاضلاب- ،مدیر امورآبفاروستایی شهرستان نی ریز
حیدر دهقانی – کارشناس ارشد مهندسی عمران –سازه های هیدرولیکی ،مدیرعامل شرکت آبفار
نجمه زارعی – کارشناس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب ، کاهش بارندگی ولزوم پاسخگویی به نیاز مشترکین وچالش های مدیریت منابع آب و جهت بررسی وارائه راهکار بمنظور به حداقل رساندن هدر روی آب وکاهش هزینه های مالی بسیار مهم است که تاسیسات آبرسانی بگونه ای حفاظت ونگهداری شودکه نیازمندی های آب روستاها را با حداقل هزینه تامین نماید.که تحقق این امر به یک مدیریت صحیح وبرنامه ریزی شده با استفادها از سیستمهای تله متری وکنترل سطح مخازن در کاهش هزینه های مالی بطور منظم نیاز می باشد.سیستم تله متری برای کار بردهای مدیریت آب ضروری است .کار بردهای مثل کنترل کیفیت آب واندازه گیری جریان آب وهمچنین قرائت اتوماتیک کنتورهای مشترکین،نشت یابی شبکه آبرسانی،نظارت برعملکرد تجهیزات وداشتن دادده ها واطلاعات بصورت آنی باعث میشود که در مقابل حوادث و وقایع عکس العمل مناسب صورت گیرد.شرکت آبفا روستایی استان فارس همگام با پیشرفت علم وتکنولوژی و استفاده از فن آوری های نوین باتوجه به اهمیت به کار گیری سیستم های تله متری وکنترل را دور در بهبود بهره برداری از تاسیسات آب شرب مناطق روستایی با بهره گیری از آخرین دستاوردهای نرم افزاری وسخت افزاری پیشرفته ، زمینه های مناسبی را برای استفاده از فن آوری در توسعه کمی وکیفی خدمات و ارتقای کیفیت پروژهای همزمان با کاهش زمان آنها وافزایش رضایت مندی مشترکین را در دستور کار خود قرار داده است. که اجرای این سیستم به مدیران ومتولیان شبکه ابرسانی در حفاظت وحراست از قطره قطره این ماده حیاتی کمک شایانی می نماید. ودر نتیجه کاهش هزینه ها ، افزایش درآمد ، صرفه جوی در مصرف آب ورضایت مندی مشترکین وتسریع در خدمات رسانی را به دنبال خواهد داشت. سئوالات تحقیق تاثیر سیستم های تله متری در کاهش هدر روی آب و هزینه ها در شرکت آبفاروستایی روش تحقیق در این تحقیق با بررسی شبکه های آبرسانی (پایلوت) و دبی سنجی از چاههای آب شرب و منابع ذخیره وبررسی با میزان مصرف مشترکین مشخص گردید که تلافتی بالغ بر ۳۵ الی ۴۰ درصددر شبکه ها ومخازن ذخیره وجود دارد که با نصب سیستم های تله متری کنترل مخازن و رفع نشتی شبکه ها میزان پرت آب تا ۸درصد کاهش یافت که محاسبه این میزان آب تاثیر اقتصادی در افزایش درآمد شرکت را بدنبال داشت نتیجه گیری: جهت بهبود وضعیت شبکه های آبرسانی واهمیت وضرورت تامین وتوزیع آب شرب مناطق روستایی و با توجه به پراکندگی روستاهاوبالا بودن هزینه های نگهداروبهره برداری ازتاسیسات ، کاهش نیروی انسانی مازاد، دقت درقرائت کنتور مشترکین و افزایش ضریب حفاظت وحراست از تجهیزات وتلاش در جلوگیری از هدر روی آب ورضایتمندی مشترکین استقرا روپیاده سازی سیستم تله متری وکنترل از راه دور وبکار گیری سیستم نگهداری وتعمیرات نوین با بهره گیری ازسیستم کنترل از راه دور وهمچنین پایش اطلاعات شبکه بعنوان یکی ازنقاط مهم کنترل وارزیابی فنی واقتصادی دقیق بااستفاده از سیستم تله متری در کاهش هزینه ها امری ضروری واجتناب ناپذیر است.به امید اینکه مسئولین ومتولیان امر آب رسانی بعنوان یک الگوی مناسب در جهت استفاد از سیستم های تله متری وکنترل از راه دور در شبکه های آبرسانی در تجهیز خود به علم روز دنیا وبهره گیری از فن آوری های نوین بهره برداری از تاسیسات آب قدمهای مناسب و روبه جلو بیش از گذشته بردارند.