سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میلاد منیعات – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
علی سقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان گروه شیلات
لاله رومیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان گروه شیلات
خورشید قربانی جزه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان گروه شیلات

چکیده:

یکی از عوامل موثر در توسعه فرهنگ مصرف ابزیان شیلاتی استفاده ی بالقوه از ظرفیت های موجوددر جهت ارتقای بهینه سازی کیفیت فراورده های شیلاتی است هدف از این مطالعه بررسی مشکلات و موانع موجود در بخش عرضه و فراوری ابزیان و دستیابی به راهکارهایی سازنده در جهت افزایش کیفیت محصولات شیلاتی است این تحقیق به مدت یک سال از اردیبهشت ۸۸ لغایت اردیبهشت ۸۹ در سه منطقه عرضه ی مستقیم ابزیان شیلاتی در شهرستان ابادان صورت گرفت داده های این مطالعه با استفاده از روش گرداوری اطلاعات توسط پرسشنامه با رعایت نکاتاماری جمع اوری شد بدین منظور تعداد ۱۹۸۹ عدد فرم پرسشنامه تکمیل توزیع گرداوری و در نهایت توسطنرم افزارهای SPSS,excel انالیز گردید. نتایج نشان داد ۶۷/۲% افراد مورد مطالعه را زنان و ۳۲/۸% را مردان تشکیل میدهند نمودار فراوانی تحصیلات نشان داد که افراد بامدرک دیپلم بیشترین درصد فراوانی ۴۳/۵% را در جامعه ی اماری دارا می باشند.