سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم سادات موسوی نژاد – دانشجوی کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری

چکیده:

هر جزء طبیعت در ذات خود مشخصه و هویت، ساختار و فرم و همچنین موجودیت و هدف مختص به خود را داراست که همگی به گونه ای وحدت میانجامد و تضمین کننده تجسم فرمال آنهاست که به صورت مستقیم با سایر فرمها ارتباط می یابندمعماری سبز Green Architecture معماری پایدار Sustainable Architecture یکی از گرایشها و رویکردهای نوین معماری است که در سالهای اخیر مورد توجه عده زیادی از طراحان و معماران معاصر جهان قرار گرفته است. این معماری که برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار می باشد، در پی سازگاری و هماهنگی با محیط زیست، یکی از نیازهای اساسی بشر درجهان صنعتی کنونی است که ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است. اصطلاح معماری پایدار یا معماری محیط زیستی به معماری حساس به مسائل پیچیده همزیستی طبیعت ، انسان ومصنوعات اطلاق می شود.با توجه به محدودیت های موجود در منابع طبیعی موجود در جهان، توجه به بهره گیری از طبیعت برمبنای توسعه پایدار از اهمیت بسیاری برخوردار شده و بر این اساس که طبیعت ، سرچشمه ای برای آموختن است تاکنون در زمینه های مختلف ، از آن برای الهام گرفتن و ایده یابی استفاده شده و در این مقاله نیز کاربرد دیگری برای طبیعت مطرح شده است