سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمانه زمانی – دانشجوی دکتری فلسفه وکلام
مستانه زمانی – فوق لیسانس فلسفه و کلام

چکیده:

اشتغال درحقیقت یکی ازمهمترین مواردی است که نقش حیاتی در تامین سلامت روان فرد دارد. در مقابل بیکاریوبطالت تهدیدهایی هستند که فرد وجامعه را دچار اضطراب ونگرانی وبحران می نماید. این جستار قصدداردنسبت اشتغالباسلامت روان را از دیدگاه شرع بررسی نماید.سوال تحقیق این است که چه رابطه ای میان اشتغال با سلامت روانیومعنوی برقرار است؟فرض مقاله این است که داشتن انگیزه الهی درکار آن را دارای ارزش اخلاقی نموده وتامین کنندهسلامت روانی فرد می باشد. برعکس فقدان نیت الهی سبب سلب بسیاری ازآثار مثبت فعل برروان شخص می گردد. روشتحقیق در این مقاله اسنادی وحوزه مطالعات آن قرآن،احادیث وکتب برخی اندیشمندان در این زمینه بوده است.