سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید بقایی –
فتح اله داوری دهکردی –
مسلم سروستانی –
محمد کردانی –

چکیده:

مهمترین دغدغه و مشکل فراروی طرح های توسعه منابع آب ، عدم برنامه ریزی و لحاظ نمودن چگونگی بهره برداری و نگرش به افق آینده این طرحها بوده است. بدلیل ضعف ناشی از اجرای ناقص طرح های آبیاری و زهکشیدر برنامه های دوم و سوم توسعه که با سازوکار مشارکت کشاورزان احداث گردیده بود، به لحاظ اینکه مدیریت اجرای پروژه و بهره برداری از آنها براساس مدیریت دولتی بوده است، لذا تمامی هزینه های مازاد شامل تعدیلدوران ساخت، افزایش هزینه خرید مصالح پروژه، هزینه استملاک وحق العبور، هزینه ناشی از تغییرات در اجرای طرح و هزینه های تعمیر و نگهداری از شبکه های احداثی و سپس سود پس از سررسید این طرح ها تا زمانتبدیل قراردادهای مشارکت مدنی به فروش اقساطی توسط بانک کشاورزی، بعهده سازمان آب منطقه ای بوده است و به موضوعات مهمی چون توسعه پایدار و استفاده از پتانسیلهای خاص و خارق العاده بخش خصوصی و ترسیم افقروشنی از آینده مدیریت طرح ها توجه کافی نگردیده بود و هدف تنها استفاده ازمشارکت مالی بهره برداران دراجرای شبکه ها بوده است که بهره برداری ازاین پروژه ها را با مشکل مواجه نموده است. دراین پروژه با استفاده از برنامه چهارم توسعه، ضعف ناشی از عملکرد برنامه های دوم وسوم توسعه پوشش و به بیان سیاست گذاری جدیددر روند جلب مشارکت مردمی می پردازد خط مشی ها و راهکارهای نوین تدوین و سازمان آب منطقه ای، فقط نقش دستگاه نظارت عالیه طرح را عهده دار گردیده وشرکت تعاونی ایجاد شده بدلیل نقش کارفرمایی که ایفا می کند مشکلات موجود بر سر راه پروژه های مشابه قبلی را مرتفع نموده و باعث صرفه جویی در هزینه و زمان دراجراو بهره برداری پروژه می گردد. از دستاوردهای مهم این رویکرد می توان به تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی ودستیابی به چشم انداز سند توسعه در افق آینده این طرح اشاره نمود