سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه حسن زاده – کارشناس ارشد پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندس
عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زل

چکیده:

از انجا که گسیختگی دیوارها اغلب از ناحیه ملات ها شروع می شود مقاومت ملات در پایایی و دوام سازه بنایی دارای نقش عمده ای است در بهسازی لرزه ای ساختمان ها براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای به منظور تعیین مقاومت برشی ملات در دیوارهای موجود انجام ازمایش برشی ملات به تعداد مشخصی لازم دانسته شده است و ادامه بهسازی لرزه ای این ساختمان ها ارتباط مستقیم با انجام این ازمایشها و نتایج آن دارد حال انکه در بسیاری از مواقع نمی توان به نتایج این ازمایشات مطمئن بود دراینم قاله در ابتدا تعداد ازمایشهایی که براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای لازم دانسته شدها ست روابط محاسبه مقاومت برشی از روی نتایج ازمایشات روشهای انجام این ازمایش و شرایط ویژه ای که باید درانجام این ازمایش به طور اصولی رعایت شود به همراه مبانی محاسباتی روابط مورد بررسی قرارگرفت