سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد آزاد – کارشناسی مهندسی عمران شرکت فنی و مهندسی آسمان ستون دنا
علی آزاد – دانشجوی دکتری مهندسی عمران

چکیده:

ماسه نفت یک نمونه از ماسه های ترکیبی با سیالات پُرلزجت هیدروکربنی است که به فور در سازند های یخ رفتی آمریکای – شمالی به ویژه در کشورهای کانادا و ونزوئلا یافت می شود. خواص ظاهری مکانیکی و چارچوب رفتار ژئومکانیکی این -مصالح اگرچه با مدل های کلاسیک مصالح زیرزمینی تفاوت عمده ای ندارد، اما به لحاظ تاثیر مستقیم در پروسه های غیرمتداول استخراج نفت سنگین، در سی سال گذشته مورد توجه جدی پژوهشگران و استقبال صنعت قرار گرفته است.این مقاله با استناد به نتایج آزمایشگاهی دیگر محققین بر روی ماسه نفت، روش واحدی در انتخاب مناسب ضرایب مقاومت -برشی و تورمی برای مدل سازی های عددی و مطالعات تجربی ارائه می دهد. این روش با در نظر گرفتن پارامترهای مؤثر در این فرایند، به ویژه تراکم نسبی مصالح دانه ای، بیش ترِ نتایج آزمایشگاهی را در یک مدل تجربی ساده پوشش می دهد.