سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام بلمکی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سهیل سبحان اردکانی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

در سالهای اخیر مسائل محیط زیست در مقیاس بی نالمللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است، از این رو ضرورت ایجاد مقررات حقوقی بین المللی برای تنظیم روابط کشورها و بنیادهای جهانی در مسائل زیست محیطی، منجر به پیدایش حقوق محیط زیست گردیده است . این مسئله امری کاملاً بدیهی است، زیرا محیط زیست و منابع طبیعی محدود به چهارچوب های سیاسی و قراردادی کشورها نبوده و بسیاری از مسائل مربوط به آن همچون آلودگی هوا، دریا و تخریب اکوسیستم های آبی و جمعیت پرندگان مهاجر، حد و مرز نمی شناسند و پیامدهای آنها جنبه بین المللی دارد . با توجه به اینکه یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست در جهان مساًله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از حیات وحش و جلوگیری از شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از مناب ع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست در جهان تلقی می گردد، در این تحقیق ، با بررسی چگونگی صید و شکار پرندگان مهاجر آبزی در شمال ایران ( مطالعه موردی استان گیلان ) و تحلیل وضعیت موجود، نقش قوانین حقوقی بین المللی موضوعه در این رابطه مورد مداقه و کنکاش قرار گرفته است