سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداحمدرضا هاشمی – پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور اهواز
غلامرضا اسکندری –
هوشنگ انصاری –

چکیده:

بررسی صید توده زنده و تولید ماهیدر تالاب شادگان از آبان ۶۶ تا مهر۸۷ مورد بررسی قرارگرفت و شش ایستگاه استقرار صیاد و نمونه برداری فصلی از تالاب شادگان شامل ماهشهر، رگبه ، خروسی، کانال، عطیش و جاده آبادان بعنوان ایستگاه های نمونه برداری انتخاب گردید. دراین مطالعه جهتتعیین توده زنده از روش تخلیه ای و برای محاسبه تلاش صیادی و میزان صید تخلیه شده به ازای واحد تلاش از طریق سرکشی های تصادفی در هر ماه به محلهای ثابت تخلیه صید استفاده گردید. در فصول مختلف سال بیشترین میزان توده زنده در فصل پاییز ۳۳۷/۱۷ کیلوگرم بر هکتار و کمترین در فصل تابستان ۸۳/۱۹ کیلوگرم بر هکتار و میانگین میزان توده زنده در کل هور شادگان در طی یکسال ۱۹۷/۵۷ کیلوگرم بره کتار محاسبه گردید. ماهی کپور معمولی بیشترین میزان توده زنده ۵۲/۶۳ کیلوگرم برهکتار و ماهی شیق کمترین میزان ۰/۳۳ کیلوگرم برهکتار را به خود اختصاص میدادند.