سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم کمکی مبرا – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA موسسه آموزش عالی نور طوبی
جواد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA موسسه آموزش عالی نور طوبی
الدوز رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA موسسه آموزش عالی نور طوبی

چکیده:

با توجه به سیاستهای کلی کشور و تجدید ساختار در صنعت برق، عدم قطعیت های مربوط به سه بخش اصلی تولید، انتقال، توزیع افزایش یافت. در بسیاری از موارد مدیران از روشهای مختلف آینده شناسی برای رفع عدم قطعیت استفاده نمودند. روش برنامه ریزی سناریویی یکی از روشهای کیفی آینده پژوهی است که مدیران را به تصور آینده احتمالی جهان تشویق نموده و چگونگی استفاده بهینه از فرصت ها و پرهیز از تهدیدهای بالقوه را مطرح می کند. در این مقاله با بررسی سه سناریوی رشد با نرخ % ۱۰و ادامه روند موجود با نرخ % ۷٫۹و رکود به بررسی چشم انداز و چالش های صنعت برق می پردازیم. بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده می شود که با توجه به پاسخگویی به تقاضاهای مرتبط با دقت برق در اقتصاد دیجیتال در حال ظهور و سرعت بخشیدن به دسترسی به برق و بهره مندی تمام مردم دنیا و همچنین ایجاد انرژی پاک برای حفظ پایداری زیست محیطی در درازمدت و استفاده از منابع تجدیدپذیر، همگی نشان دهنده افزایش سهم برق در آینده در مقایسه با سایر حامل های انرژی می باشد