سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی احسان نصرتی – عضو هیئت علمی بخش اصلاح و تهیه نهال و بذرمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
غلامرضا خاکیزاده – محقق بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی است

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته در توده سیر همدانی آزمایشی بصورت طرح کرتهای خرد شده اسپیلیت پلات و در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی همدان واقع در کیلومتر ۷ جاده تهران در سال ۸۸ مورد بررسی قرار گرفتند تاریخ کاشت در ۴ سطح ۷/۱۵، ۷/۳۰ و ۸/۱۵ و ۸/۳۰ و تراکم در دو سطح ۵۵۰ ، ۷۴۰ ، هزار بوته در هکتار درنظرگرفته شد درطول فصل رشد صفات تعداد برگ قطر غده، تعداد لایه های پوست، وزن غده، تعدادسیرچه و عملکرد مورد ارزیابی قرارگرفتند. همچنین برای یافتن مولفه ای که بیشترین واریانس موجود بین صفات مورد بررسی را توجیه کند تجزیه به مولفه های اصلی انجام شد.