سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سولماز احمدی – کارشناس مهندسی منابع طبیعی-شیلات،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
ندا کبگانی – کارشناس مهندسی منابع طبیعی-شیلات،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
محسن آهنگر – کارشناس مهندسی منابع طبیعی-شیلات،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
آسیه یزاف – کارشناس مهندسی منابع طبیعی-شیلات،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه

چکیده:

این بررسی در اردیبهشت ۱۳۸۸ در سواحل بندر بوشهر انجام گردید که تعداد ۵۹ قطعه ماهی توسط گرگور صید گردید.این بررسی نشان داد که این ماهیان به ترتیب دارای حداقل و حداکثر طول کل ۲۸۶،۱۵۵ میلی متر ، حداقل و حداکثر طول استاندارد ۲۳۰،۱۲۰ میلی متر ، حداقل و حداکثر طول چنگالی ۲۶۰،۱۳۸ میلی متر،همچنین دارای حداقل وحداکثر وزن ۷۱/۲ ، ۳۹۲ گرم بودند .علاوه بر این طول نسبی روده برای ماهیان بدست ۹۱ / امد اه نشان دهنده ی گوشتخوار بودن آنها می باشد.دامنه ی تغییرات سن از ۱+ تا ۵+ سالگی بدست امد