سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید ابراهیم سیفتی – تنشی کارشناسی ارشد گروه ظاهر و باطن – دانشگاه تربیت مدرس
حسین سلطانی نزاد – دانش کارشناسی ارشد گروه پی تکنولوژی کشاورزی – دانشگاه آزاد اعزامی واحد
سمیه کریمی – فارغ‌التحصیل کارشناسی گروه زراعت است به نباتات – دانشگاه شهید باهنر ک
حسین شاهسوند حسنی – عضو هیئت علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات – دانشکده کشاورزی – دانشگاه شهید ب

چکیده:

تنوع و مقاومت به شرایط تنش همیشه یکی از موضوعات اصلی در برنامه‌های اصلاحی می‌باشد که همواره محققین را با چالش روبه‌رو نموده است. از این‌رو به منظور بررسی عملکرد و سایر صفات مورفولوژیکی زنوتیپهای از اگروپایرون که در مقوله شوری از محدوده گیاهان مقاوم به شوری می‌باشد تحقیقی در سال ۸۷-۸۶ در دانشگاه کرمان بر روی ژنوتیپ های تلاقی یافته اگروپایرون به همراه گندم به تریتیکاله انجام گرفت. پس از بررسی صفات مختلف از جمله عوض کرد با استفاده از روش GGE biplot ، ۵ زنوتیپ ازژنوتیپ های اگرو پایرون به عنوان ژنوتیپهای برتر شناخته شدن و در سال دوم مورد کشت و کار قرار گرفتند. در سال دوم نیز پس از یادداشت برداری صفات مختلف با استفاده از روش GGE biplot ویژگی‌های منحصر به فرد هفت ژنوتیپ مشخص شود ژنوتیپ St/b* Cr/b بعنوان ژنوتیپ برتر از نظر عملکرد شناخته شد. سایر ژنوتیپ ها نیز دارای صفات منحصر به فردی بود که برای برنامه‌های اصلاحی مانند دورگ گیری پیشنهاد شدند.