سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین سمینار سالیانه آموزشی – تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد سبحانی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بیومکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ملاک زاده – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

آسانسور به عنوان یک وسیله نوین در اختیار عموم مردم قرار دارد و در سطح گسترده ای در جهان در حال استفاده است. همانند هر وسیله نوین دیگری که در آن انسان در تعامل مستقیم با ماشین است، بحث های ایمنی فرد استفاده کننده مطرح می شود. در اینکار تحقیقاتی با به کارگیری نرم افزار تحلیلیOpenSim 2.2.1 مدلی مناسب از بدن انسان جهت تحلیل اثر ضربه بافر در آسانسور بر روی بدن ساخته شده است. همچنین نیروها و گشتاورهای ایجاد شده در بدن در اثر شتاب ناشی از ضربه بافر محاسبه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسدتحقیقات دقیق تر و کامل تر در این زمینه برای حالت های خاص ضروری می باشد.