سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضاعلی فراح زاده – مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی شهید مطهری شهرستان ابرکوه
محمدتقی قانعیان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت یزد
سیدرسول زارع زاده – مهندس کامپیوتر (نرم افزار)

چکیده:

بطور کلی یکی از مسائل مهم در ارتباط با آزمایشات فیزیکی و شیمیایی آب بررسی سحت نتایج آزمایشات می باشد. در واقع با توجه به روشهای متعدد ارائه شده جهت انجام آزمایشات و بویژه خطاهای انسانی و دستگاهی که در طی انجام آزمایشات اتفاق می افتد. بررسی صحت نتایج آزمایشات ضروری است که در این راستا روابط متعددی در استاندارد متد ارائه شده است. نرم افزار SIGNAL یک نرم افزار تحت Windows و تحت برنامه Access می باشد که اطلاعات گسترده ای را دریافت می کند و قادر به رسم بارگراف بالانس آنوینها و کاتیونها، ارائه فرمول فرضی آب و اعلام صحت نتایج آزمایشات شیمیایی می باشد. بعلاوه پیش بینی لازم در خ صوص ارتقاء این نرم افزار در جهت بررسی وضعیت خورندگی و رسوب دهندگی آب و مقایسه پارامترهای کیفی آب با استانداردها نیز صورت گرفته است.