سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر مهدیزاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ژئوفیزیک از دانشگاه صنعتی شاهرود
ایرج پیروز – استادیار دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا عرب امیری – استادیار دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

ژئوفیزیک را می توان جادوی فیزیک در زمین دانست بدون آنکه از درون زمین پیچیده خبر دقیقی در دست باشد با برداشتهای نسبتا ساده و به دنبال آن تفسیرهای اصولی می توان اطلاعات بسیار مهم و ارزشمندی را با صرف هزینه و زمانی اندک از زیرزمین بدست آورد در زمینه اکتشاف مواد معدنی روش ژئوفیزیکی به کاررفته به طبیعت ماده معدنی و سنگهای دربرگیرنده آن و تباین این دو بستگی دارد از آنجا که در مطالعه حاضر هدف اکتشاف سرب و روی می باشد در قدم نخست از بین گزینه های مختلف ژئوفیزیکی به خاطر فلزی بودن این دو عنصر روشهای ژئوالکتریک انتخاب شدند چون درمنطقه مورد مطالعه کانی های فلزی بصورت پراکنده در حفرات و فضاهای خالی سنگ میزبان قرارگرفته اند روش قطبش القایی به عنوان روش نخست ژئوفیزیکی انتخاب شد دراین مقاله ابتدا به مقایسه چند مقطع واقعی مقاومت ویژه و قطبش القایی که به منظور اکتشاف سرب و روی درمنطقه پیچمتو واقع در شهرستان شاهرود برداشت شده اند و توسط نرم افزارهای Rsxip2diو Res2dinv مورد مدلسازی قرارگرفته اند و پرداخته و سپس صحت آنها با استفاده از اطلاعات گمانه های حفاری مورد ارزیابی قرارمی گیرد.