سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین پی براه – دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک صادقیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مسائل مطرح در طراحی سیستمهای تشخیص نفوذ تامین امنیت خود سیستم است دراین مقاله ایده بکارگیری جزئی به نام بازرس را در سیستمهای تشخیص نفوذ بدینمنظور مطرح می کنیم سیستم بازرسی می تواند معماری های مختلفی داشته باشد که ماسه رویکرد معماری پیشنهاد می کنیم که عبارتند از بازرس محلی، بازرس متمرکز و بازرس متحرک با درنظر گرفتن این سه نمونه بازرس آزمایشاتی را در محیط شبکه محلی برروی انها انجام دادیم و از نظر زمان پاسخ میزان افزایش بارشبکه و میزان افزایش بار سیستم با یکدیگر مقایسه کردیم نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که عملکرد بازرس محلی در مقایسه با دو نمونه دیگر دارای زمان پاسخ و اضافه بار کمتر است اما مشکلی که دراین معماری وجود دارد مشکل قابلیت گسترش سیستم بازرسی می باشد.