سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

طاهره خانجانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دا
خدیجه واثقی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالو

چکیده:

عصری که در آن زندگی می کنیم را هزاره سوم یا هزاره مهارت ها می نامند. آشنایی با رایانه و فن آوری های نوین ارتباطی ون های بین المللی از ملزومات این عصر محسوب می شوند؛ چنانچه تا چند سال آینده کسانی که با این موارد Ĥ اطلاعاتی و زبآشنا نباشند بی سواد تلقی می شوند. چنین تغییراتی باعث شده تا سامانه آموزشی نیز در بسیاری از کشو رها متحول شود. استفاده از فن آوری ها و ابزار نوین در آموزش، به کار گیری کامپیوتر و استفاده از شبکه اینترنت و دیگر فن آور یهای ارتباطیو اطلاعاتی از جمله این تحولات است. آموزش الکترونیکی یا به تعبیر جامع تر، یادگیری الکترونیکی ۳ دامنه بسیار گسترده ای را پوشش می دهد از قبیل: آموزش بهکمک کامپیوتر ۴، آموزش مبتنی بر کامپیوتر، آموزش مبتنی بر وب ۵ که همگی جزء آموزش های الکترونیکی محسوب می شوند.