سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمرتضی میرعباسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت
سیدحمیدرضا یوسفی – دانشجوی کارشناسی مهندس ینفت
محمود مویدی – کارشناسارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری)

چکیده:

پس از عملیات حفاری یک چاه، یکی از مهمترین دغدغه های تیم مهندسی نفت، عملیات تکمیل چاه میباشد. گر چه جهت تکمیل چاه روش های بسیار متنوعی وجود دارد، اما همواره باید متناسب با ویژگیهای مخزن، شرایط عملیاتی چاه وملاحظات فنی و اقتصادی، کارآمدترین روش را به منظور بیشینه کردن دبی تولیدی و به حداقل رساندن هزینه های سرمایهای و عملیاتی انتخاب نمود. در این مقاله ضمن معرفی سه روش تکمیل در چاه های گازی، جنبه های فنی و اقتصادی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. این روشها عبارت اند از: تکمیل چاه به روشMonoBore با استفاده از لوله مغزی ۷ اینچی، روشBig Boreو روشOptimized Big Bore نتایج یررسی نشان میدهد حفر چاههای با قطر بیشتر، در مقایسه با طراحی پیشین تکمیل چاه به روش هزینه های توسعه میدان را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. از این رو جهت دست یابی به عملیات تکمیل چاه ایمن، کارآمد و قابل اعتماد، می توان از روشهای نوین و پیشرفته تکمیل چاه، که کارآمدتر از روشهای مرسوم اند استفاده نمود. در حقیقت بهینه نمودن چاههای با قطر بیشتر میتواند به عنوان گزینهای مناسب جهت تکمیل چاههای گازی مطرح شودMonoBore 7 اینچی، به دلیل نرخ تولیدی بالاتر و نیاز به حفر تعداد چاه های کمتر،