سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباسعلی پورآقاجانی سرحمامی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مجتبی بالو – مدرس و مدیر گروه مرکز علمی کاربردی بازرگانی استان گلستان
منیره کلاسنگیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائ

چکیده:

موتور محرک پیشرفت های فناوری ایده های خلاقانه است که در ذهن مبتکران و مخترعان شکل می گیرد و با پیگیری جدی کارآفرینان در قالب کسب و کاری جدید به بار می نشیند. اما اغلب این کارآفرینان، مهندسان جوان و خوش فکری هستند که فاقد دو عامل اصلی موفقیت در بازاررقابتی یعنی دانش و تجربه مدیریتی و منابع مالی کافی می باشند. تأمین منابع مالی صنایع کوچک و تازه تأسیس به ویژه صنایعی که مبتنی برفن آوری می باشند، از آن خصوص دارای اهمیت است که ما آن ها را صنایع دانش بنیان خطاب می کنیم. سرمایه گذاران در این حوزه به سبب خطر ذاتی نهفته در طرح های نوآورانه، سرمایه گذاری بلند مدت داشته و در نتیجه ساز و کارهای مالی و اعتباری متداول برای تأمین مالی آنها مناسب نیستند. در این مقاله ضمن معرفی بنگاه های دانش بنیان، به ابزارهای تأمین مالی مناسب این بنگاه ها پرداخته و در نهایت با مدل های سرمایه گذاران خطر پذیر و ویژگی های متنوع آنها آشنا خواهیم شد.