سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رضایی ندوشن – کارشناس ارشد طراحی شهری

چکیده:

مقاله حاضر به شیوه هایی که درحیاط خانه های قاجاری یزد برای سازگاری با بوم منطقه به کاربرده شده پرداخته است این شیوه ها دردو مقیاس قابل بررسی هستند اول شیوه هایی که درفرم جهت گیری و قرار گیری حیاط درکالبد خانه استفاده شده و دوم نحوه تاثیر جزئیات پنجیره ها با استفاده مطلوب ازتابش تاثیر چیدمان حوض باغچه ها و پوشش گیاهان درجهت ا یجاد خرده اقلیم و همچنین دلیل استفاده مصالح مختلف درجهت کاهش اثرات نامطلوب محیطی می باشد این بررسی ها حاصل مطالعات کتابخانه ای مداوم و همچنین زندگی ۸ ساله محقق دراین گونه فضاهاست این امر موجب شده تا محقق فرصت کافی برای آزمودن این شیوه ها را بیابد امید است این مقاله با بازشناسی آنها درمساکن قاجاری بتواندراه را برای استفاده از این تکنیک ها درمعماری مساکن کنونی هموار نماید.