سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیره صالح نیا – مهندسی گیاهپزشکی و کارشناس طرح و توسعه فضای سبز شهر فردوس

چکیده:

مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه انار به وسیله زنبور تریکوگراما و با روش تولید و توزیع تریکو کارت که حاوی تخمهای آماده به تفریخ زنبور میباشد چندین سال است که به اجرا درآمده و موفقیتهایی را هم در پی داشته است اما علیرغم صحیح بودن اصل کارشیوه اجرا آن هم در منطقه ای مانند فردوس که انسکتاریوم تولید در مجاورت باغات قرار داشته قابل اصلاح بوده و میتوان با تغییراتی در روش رهاسازی هم استفاده بهینه را از تخم تولیدی کرد و هم مشکلات ناشی از عدم تفریخ تخم در باغات را حذف نمود. در این روش پس از تعیین زمان ظهور اولین پروانه های آفت و مشخص کردن پیک پرواز، برنامه و حجم رهاسازی تنظیم وسپس نحوه آماده سازی زنبور زنده برای انتقال به باغ مشخص گردید. در مرحله بعد الگوهای رهاسازی و شیوه کنترل کیفی کار تعیین و در پایان نتایج حاصله در تیمارهای مختلف باهم مقایسه و تجزیه و تحلیل گردید و این نتیجه حاصل شد که رهاسازی زنبورزنده با استفاده از ظروف خاص تهیه شده و با روش رهاسازی در نقاط کم با حجم بالا بهترین و کارآمدترین روش برای مبارزه با کرم گلوگاه اناردر باغاتی که بعد مسافتی زیادی با انسکتاریوم تولید ندارند می باشد