سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کورش متولی – گروه شیمی کاربردی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
زهرا یعقوبی – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

برکه های ماکروفیت یکی از روشهای تصفیه تکمیلی است که پس از مرحله تصفیه اولیه و یا ثانویه مورد استفاده قرار می گیرد. دراین مطالعه تصفیه پساب مجتمع تولید و بسته بندی گوشت مرغ ورامین مورد بررسی قرار گرفته است. در این مجتمع علاوه بر واحد کشتار،واحدهای صنعتی زهتابی، سالامبورسازی و تبدیل مازاد فعالیت دارند. پسابهای تولیدی پس از جمع آوری به حوض بیهوازی هدایت می شوند. زمان ماند حوض مذکور ۷ روز است. بعد از این حوض، ۴ حوض متوالی و چون دارد که زمان ماند پساب در مجموع آنها ۱۱ روز می باشد، این حوضها بسته به دما به صورت هوازی یا دو زیستی عمل می کنند. پساب بعد از خروج از حوضچه های مذکور وارد یک حوض ماکروفیت می شود. مساحت کل حوض ماکروفیت ۱۷۷۱ متر مربع، مساحت گیاهکاری شده ۷۶۲ مترمربع، زمان ماند حدود یک روز، عمق متوسط ۰/۳۵متر و گیاه لویی) Cattile (، به اسم علمی تیفا لاکسمانی ) Tupah iaxmanni ( می باشد، این روش در حذف مواد معلق، BOD, COD ، ازت و سولفید راندمان خوبی را نشان داده است