سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی ززولی – عضوهیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آتنا مژده – دانش آموخته کارشناسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
رستم مژده – کارشناس بهداشت شهری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
معصومه حضرتی – کارشناس بهداشت مرکز بهداشت شهرستان قائمشهر

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی الگوی بازیافت و تبدیل مواد زائد جامد در کارگاههای بازیافت شهرستان جویبار و ارائه راهکار جهت کاهش آلودگیهای منتقله از این کارگاه ها می باشد. در این مطالعه ضمن شناسایی کارگاههای بازیافت و تبدیل مواد، با کمک یک پرسش نامه از کارگاه های بازدید بعمل آمد. نتایج بررسی نشان داد در این کارگاههای مورد مطالعه روزانه ۷۰ تن ضایعات بازیافت م یگردند که نسبت به جمعیت شهرستان قابل توجه م یباشد. از میان مواد زائد، ضایعات آهن و پلاستیک به ترتیب با ۵۵/۵ و ۳۵/۳ درصد بیشترین مواد زائد ورودی به کار گاههای بازیافت را به خود اختصاص می دهند. حدود ۷۰ % کارگاه ها فقط عملیات تفکیک انجام می دهند. ۳۹ % از کل کارگاهها بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم در روز ضایعات خریداری می کنند. میزان تولید مواد بازیافتی در ۴۶ % از کارگاهها بیش از ۵۰۰ کیلو گرم م یباشند. %۴۱ از کارگاه ها کالاهای بازیافتی خود را در خارج از استان به فروش می رسانند. اغلب کارگاههای مورد مطالعه به علت عدم دفع مناسب و بهداشتیضایعات غیرقابل استفاده مشکلات زیادی را برای ساکنین منطقه به وجود می آورند و همچنین افراد شاغل در این کارگاهها به علت عدم رعایت موازین بهداشتی در معرض ابتلاء به بیماریهای متفاوت قرار دارند که رفع اینگونه مشکلات پیگیری های مسئولانه ادارات ذیربط را می طلبد. بنابراین بازیافت مواد زائد خصوصا در این شهرستان علاوه بر نیاز به برنامه منسجم نیاز به استاندارد کالاهای بازیافتی و معیارهای قانونمند تاسیس و بهره برداری کارگاه های بازیافت و تبدیل مواد می باشد.