سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هدی حسن وند – دانشجوی دکتری حرفه ای
مارال شیخلر –
حدیثه نوری –
فاطمه محمدخان –

چکیده:

دراین بررسی آلودگی به بیماریهای انگلی فاسیولوزیس هیداتیدوز و دیکروسلیوزیس درنشخوار کنندگان طی کشتار ۲۱۲۹۱ راس دام درکشتارگاه شهرستان نهاوند مطالعه گردید نتایج نشان داد که ۵۵/۳۴% کبد گوسفندی ۵/۱۷% کبد بزی و ۳۹/۴۷% کبد گاو و گوساله ضبط گردید از میان کبدهای ضبطی گوسفند ۲۲/۰۶% الوده به فاسیولا ۲۴/۹۷% الوده به کیست هیداتیک و ۱۵/۷۰درصد آلوده به دیکروسلیوم بود همچنین از میان کبدهای ضبطی در بز ۲۳/۵۸درصد به دلیل آلودگی به فاسیولا ۳۴/۸۶% بهدلیل الودگی به کیست هیداتیک و ۲۴/۷۷ درصد بدلیل آلودگی به دیکروسلیوم ضبط گردید میزان ضبط کبدها برای گاو ۲۲/۰۲درصد آلوده به فاسیولا ۲۵/۳۹درصد آلوده به کیست هیداتیک و ۱/۹۲درصد الوده به دیکروسلیوم بود گوسفند دارای بالاترین میزان آلودگی به انگلهای مذکور بود. همچنین میزان کیست هیداتید درتمامی دامها بالاتر از آلودگی به دو انگل فوق بود.