سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل قاسم پورجهرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت

چکیده:

سالمونلوزیس یکی از عفوتهای باکتریایی است که بطور عمده دستگاه گوارش را مبتلا کرده و بندرت به خون انتشار می یابد این نوع عفونت یکی از شایع ترین عفونتهای دستگاه گوارش است گزارش مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها CDCحاکی از این استکه اقدامات پیشگیرانه بیشتری برای کنترل عفونت سالمونلایی که اغلب از طریق تخم مرغ خام یا نیم پخته منتقل می شود نیاز است براساس این بررسی که خردادماه ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ درشهرجیرفت انجام شد ازکل ۱۵۰۰ تخم مرغی که به عنوان نمونه تحت آزمایش تشخیصی شالمونلا قرارگرفتند هیچ یک از نمونه ها دارای آلودگی سالمونلایی نبودند اما از نمونه های فوق باکتری هایی از قبیل Pseudomonas Proteus , Staphylococci , E.coli , Klebsiella جدا شدند این باکتری ها بطورعمده جزء فلورطبیعی دستگاه گوارش ماکیان می باشند.