سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس فولادیان – کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای
رضا ولی خانی – دکتری پزشکی حرفه ای
نفیسه شهریاری – کارشناس بهداشت حرفه ای
عباس احدی – کاردان بهداشت حرفه ای

چکیده:

سل به عنوان یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سراسر جهان مطرح می باشد و هنوز یک مشکل بهداشتی عمده و گسترده باقی مانده است از آنجا که زباله کانون انواع میکروبها و محل پرورش مگس حشرات و جوندگان می باشد و به تبع آن پرسنل درگیر جمع آوری و حمل و نقل زباله در ارتباط مستقیم با عوامل بیماریها بویژه باسیل مایکوباکتریوم توبرکلرزیس می باشد لذا بر آن شدیم که شیوع این بیمار را در بین رفتگران شهر بندرگز مورد بررسی قرار دهیم این مطالعه به روش توصیفی مقطعی و براساس سرشماری بوده و تعداد ۴۵ نفر پرسنل واحد خدمات شهری بندرگز در قالب طرح معاینات عوامل اجرایی پسماند در دو دوره پاییز سال ۸۸ و زمستان ۸۹ مورد معاینات بالینی و تنفسی قرارگرفتند و از افراد مشکوک به بیماری سل نمونه خلط دریافت شد میانگین سنی افراد ۳۴/۱۴ سال بوده و از ۴۵ نفر پرسنل خدمات شهری در پاییز سال ۸۸ ۵ نفر مبتلا به بیماری سل با شیوع ۱۱٫۱ درصد و در زمستان سال ۸۹ هیچ بیمار مبتلا به سل در بین رفتگران مشاهده نگردید. یافتن ۵ بیمار مبتلا به اسمر مثبت ریوی در طی معاینات یکساله بین رفتگران بخش خدمات شهری موید شیوع بالای سل اسمیر مثبت در بین عوامل اجرای پسمانددر مقایسه با موارد قابل انتظار در جامعه می باشد براساس این مطالعه بایستی سل را بعنوان یک بیماری شغلی رفتگران مدنظر پزشکان قرار گرفته و توجه ویژه مسئولین امر را به پرسنل این بخش می طلبد.