سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمودرضا اثنی عشری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

سیستی سرکوس بویس، کیست کوچک پرازمایع همراه با متاسرک بوده که مرحله لاروی انگل تنیا ساژیناتا می باشد و انسان به عنوان میزبان نهایی و گاو به عنوان میزبان واسط در چرخه زندگی این انگل محسوب می شوند هدف از این مطالعه بررسی الودگی گاوهای کشتاری استان مازندران از نظر الودگی به این کیست بوده که به عنوان یکی از بیماریهای زئونوز ا ز نظر بهداشت و سلامتی حائز اهمیت است دراین بررسی که بصورت مقطعی و توصیفی به مدت دوسال در تمامی کشتارگاهای استان مازندران انجام شد لاشه دامها از نظر الودگی به این انگل مورد معاینه قرارگرفت و داده های بدست امده توسط ازمون فرض نسبت موفقیت و تحت نرم افزار اماری SPSS در سطح خطای ۵% مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. از۶۱۹۰۱ راس گاو ذبح شده در سال ۱۳۸۶ تنها ۵ مورد ۰/۰۰۸ درصد و از ۸۶۹۶۳ راس گاو ذبح شده در سال ۸۷ نیز ۵ مورد ۰/۰۰۵ درصد به سیستی سرکوس بویس الوده بودند.