سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فادیا ریاستی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
محمد شریفی بنی –

چکیده:

اختلالات عضلانی اسکلتی مرتب طبا کار به عنوان یکی از مشکلات اصلی سلامتی ناتوانی و غیبت ا زکار درجوامع صنعتی محسوب میشود هدف ازتحقیق حاضر بررسی شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی کارگران مرد کارخانه تولید پودرلعاببود بدین منظور ۹۱ نفر ازکارگران مرد کارخانه تولید پودرلعاب دراین تحقیق شرکت کردند پرسشنامه نوردیک برای مطالعه شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی و همچنین برای ارزیابی سطوح مواجهه با عوامل خطر اختلالات اسکلتی عضلانی ازروش QEC استفاده شد از بین ۹۱ کارگر ۳۱ نفر که اختلالات عضلانی اسکلتی داشتند شناسایی شدند انحیه کمر با ۲۶/۳ درصد و پساز آن شانه زانو و گردن بیشترین تعداد اختلالات عضلانی و اسکلتی را به خود اختصاص دادند ازمطالعه این تحقیق میتوان دریافت که نمونه های این پژوهش از مشکلات عضلانی اسکلتی به نسبت بالایی رنج می برند و مداخلات ارگونومی واقدامات اصلاحی درکاهش مشکلات عضلانی و اسکلتی بایددرنظر گرفته شود.