سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا شهریارپناه – کارشناس مسئول شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان ( دانشجوی کارشناسی ا

چکیده:

رشد جمعیتو توسعه اقتصادی – اجتماعی موجب افزایشتقاضای آب شهری شده است. بطور معمول، مصرفآب خانگی بیشترین بخش مصرفآب شهری را تشکیل می دهد . از جملۀ موثرترین اقداماتجهتصرفه جویی در مصرفآبخانگی، استفاده از شیرآلات و تجهیزاتی می باشد که بدین منظور طراحی شده اند . در این مقاله ، استفاده از شیرهای بهداشتی اهرمی و تجهیزاتکاهنده مصرفشامل درفشان ودوشهای کم مصرف ارزیابی قرار گرفته است.