سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه اسدی زیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کر
حامد صفاری – استاد، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
امیراحمد هدایت – استادیار، بخش مهندسی عمران، دانشگاه آزاد، کرمان

چکیده:

شکلپذیری و مقاومت قابهای فولادی، شدیدا به رفتار اتصالات تیر به ستون قاب بستگی دارد. زلزله ۱۹۹۴ نورتریج ۴ منجر به آسیب گستردهی قابهای مقاوم خمشی گردید. شکستهای ترد در محل سوراخ دسترسی جوش در اتصالات خمشی تیر به ستون یافت شد. این امر موجب شروعتحقیقات جدید، جهت بررسی علت این شکستها شد. در سالهای اخیر نیز راهکارهای گوناگونی برپایه تقویت تیر یا تضعیف اتصال توسط محققان، جهت بهبود رفتار اتصالات پس از نورتریج پیشنهاد گردید. هدف از این مقاله، بررسی شکل پذیری اتصالات تیر I شکل به ستون جعبهایبا استفاده از نرم افزار اجزاء محدودANSYS است. نتایج حاصل از تحلیل نشان داده است که توزیع تنشو کرنش در بر اتصال ستونهای جعبه ای به تیر اختلاف قابل ملاحظه ای در مقایسه با اتصالات تیر به ستونهای H شکل دارد و همچنین ضخامت ورق پیوستگی پارامتر مهمی است که بر رفتار اتصال تاثیرگذار است