سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلیمان قوهستانی – مربی گروه مهندسی عمران مجتمع آموزش عالی فسا
محمدمهدی محبی – مربی گروه مهندسی عمران مجتمع آموزش عالی فسا
سیدمحمد شرافت – دانشجوی کارشناسی مجتمع آموزش عالی فسا
رضا عباسی – دانشجوی کارشناسی مجتمع آموزش عالی فسا

چکیده:

استفاده از تیرورق با بازشو در صنعت و ساخت سازه های مختلف امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. تاکنون آزمایشات گسترد های جهت بررسی رفتار تیرور قهای دارای بازشو در جان انجام گرفته است. در این مقاله رفتار تیرور قهای دارای بازشو در جان با استفاده از تحلیل اجزای محدود (با استفاده از نرم افزارANSYS11 برای بررسی خیز تیر و بار گسیختگی نهایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس اثر عواملی مثل انداز هی بازشو، محل بازشو، شکل بازشو، لاغری جان و ضخامت بال بر رفتار این تیرها بررسی خواهد شد. به منظور راست آزمایی مدل سه بعدی اجزای محدود، نتایج تحلیل اجزای محدود با نتایج آزمایش مقایسه شده و سازگاری خوبی بین نتایج مشاهده گردیده است