سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین عجمین – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
محمد حقیقی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

مطالعات فراوانی در زمینه های گوناگون سنتز انواع کاتالیست ها برای فرآیندهای جدید و یا بهبود کاتالیست های موجود، مدلسازی سینتیکی و تعیین مکانیسم واکنش و بررسی شرایط عملیاتی کاتالیست ها در راکتورها انجام شدهاست.ولی یکی از مراحل مهم که در تولید کاتالیستها نقش بسزایی داردشکل دهی آنها می باشد که تحقیقات اندکی درمورد نحوه شکل دهی، پارامترهای موثر بر انواع روش های شکل دهی و نحوه انتخاب روش مناسب برای یک فرآیندبخصوص انجام شده است. یکی از علل این امر بازار بسیار مناسب و رقابت شدیدی است که بین تولید کننده های د و منجر به انتشار جزیی اطلاعات مربوط به نحوه شکل دهی کاتالیست های ناهمگن وجود دارد و منجر به انتشار جزیی اطلاعات مربوط به نحوه شکل دهی کاتالیست های ناهمگن شده است کاتالیست های شکل دهی شده دارای خواصی بسیار متفاوت بخصوص در خواص فیزیکی از کاتالیست های سنتز شده به صورت پودر می باشند