سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی خرمی شاد – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک
جواد اکبردوست – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
مجیدرضا آیت الهی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

یکی از پدیده هایی که درعلوم زمین شناسی مورد توجه فراوان قرار دارد شکست توده های سنگی به ویژه توده های ترک دار تحت شرایط مختلف جوی و محیطی می باشد برای تجزیه و تحلیل ترکهای ایجاد شده در داخل سنگها و شرایط رشد ترک که منجر به شکست نهایی سنگ می شود می توان از مبانی مکانیک شکست کمک گرفت یکی از روشهایی که درحوزه علم مکانیک شکست برای بررسی قطعات ترک دار مطلح شده است روش المان محدود توسعه یافته Extended Finite Element Method XFEM می باشد دراین مقاله شرایط شکست یک قطعه سنگی آزمایشگاهی که دارای ترک اولیه میباشد با استفاده از روش XFEM مورد بررسی قرار میگیرد.