سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما امیدبخش – کارشناس ارشد عمران آب و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

تحلیل های عددی و آزمایشگاهی و همینطور مشاهدات تجربی رفتار سدهای بتنی وزنی تحت بارگذاریهای دینامیکی زلزله، نشانگر رفتار غیر خطی سازه و ترک خوردگی در بدنه سد می باشد. مطالعه ترک خوردگی در سدهای بتنی، توجهات زیادی را به خود معطوف داشته و مطالعات گسترده ای بر روی آن صورت گرفته است. برخی فرضیات مد نظر واقع شده در بسیاری از این مطالعات از قبیل : در نظر گرفتن رفتار سد به صورت خطی، عدم در نظر گرفتن اندرکنش سیال با سازه، عدم منظور نمودن تاثیر رفتار پی در جابجائیهای ایجاد شده در سازه سد و …، باعث دور شدن نتایج مطالعات از واقعیات موجود شده است