سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان صمیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و انتخاب مواد
حسن فرهنگی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

سوپرآلیاژ پایه نیکل Nimonic 80A به سبب استحکام دمای بالا و خواص خزشی مناسب بطور گسترده ای در کاربردهای دمای بالا مورد استفاده قرار میگیرد دراین تحقیق شکست خزشی مرز دانه ای تعدادی از پیچهای مورد استفاده دراتصال رینگهای عبور هوا به سقف محفظه احتراق دریکی از واحدهای نیروگاهی کشور که پس از بروز حا دثه ای در واحد شناسایی و خارج گردیدند مورد بررسی قرار میگیرد. روشهای متنوعی شامل کوانتومتری متالوگرافی سختی سنجی شکست نگاری جهت تحلیل شکست پیچ ها مورد استفاده قرار گرفتند براساس نتایج بدست آمده بالا بودن سطح تنش دراولین رزوه پیچ ها موجب شکست خزشی مرز دانه ای از طریق تشکیل ترکهای نوع w گردیده لیکن با دور شدن از رزوه اول درطول پیچ و کاهش تنش آسیب خزشی عمدتا به صورت تشکیل حفره های نوع r درزیرسطح شکست اصلی بروز نموده است نتایج فوق براساس مشاهدات ساختاری در پیچ های آسیب دیده و نمودار مکانیزمهای شکست آلیاژ Nimonic 80A مورد ارزیابی قرار داده شده است.