سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرعلی حمیم اسکویی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت
پویان ابراهیمی لیالکل – کارشناسی ارشد
یوسف شرقی – دکتری مهندسی معدن

چکیده:

شناسایی گسلها و شکستگیها و جهت یافتگی آنها یکی ازالزامات اساسی دراکتشاف نفت است که میتواند نحوه مهاجرت های اولیه و ثانویه هیدروکربن ها را اشکار نماید روشهای زیادی برای یافتن سیستم های شکستگی وجود دارد که برپایه قابلیت ها و محدودیتهای خاصی استوار می باشد دراین مقاله تلاش شده است که چنین مطالعاتی با استفاده ازبررسی نشانگرهای لرزه ای صورت پذیرد تنوع نشانگرها و بعضا تفاوت درنتایج حاصله ازهرکدام از آنها یکی ازمزیت های چنین ابزاری می باشد دراین مطالعه نشانگرهای حساس به شکستگیها درمورد داده های لرزه یا بدست آمده دریکی از میادین جنوب غربی ایران مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور ضمن معرفی چنین نشنگرهای لرزها ی به نحوه تشخیص گسلها و شکستگیها با استفاده از این ابزار لرزه ای اشاره گردیده است.