سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیده سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصراله کلانتری – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهوازا
محمدحسین رحیمی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهوازا

چکیده:

آبخوان آزاد اوان در دشت اوان درشمال غرب استان خوزستان واقع شده است. با احداث سد کرخه و گسترش شبکه آبیاری در بخش شمالی دشت، تزریق آب به درون آن، به دلیل نفوذ پذیری قابل توجه بخش غیر اشباع افزایش یافته است و منجر به تغییر کیفیت آب این آبخوان گردیده است. در این تحقیق از ۱۸ حلقه چاه عمیق و از مخزن سد کرخه، رودخانه کرخه و کانال های آبیاری در آذر ماه ۸۶ نمونه برداری صورت گرفت و از نتایج سنجش شیمیایی نمونه آب های زیرزمینی دشت اوان در آبان ماه ۷۳ (دوره آماری قبل از احداث سد) نیز جهت مشاهده تأثیر سد کرخه بر روی آبخوان دشت اوان استفاده شد. بهبود کیفیت آب از نظر مقدار مجموع املاح در بخش های شمالی دشت در دوره آماری بعد از احداث سد، تحت اشباع بودن نمونه ها نسبت به کانی های کلسیت و دولومیت در نواحی شمالی و شمال غرب دشت در دوره آماری قبل از احداث سد و اشباع شدن نمونه ها در همین نقاط دشت در دوره آماری بعد از احداث سد، مشاهده شدن فرایند تبادل یونی در نمونه های واقع در بخش مرکزی و جنوبی دشت دوره آماری قبل از احداث سد و فرایند تبادل یونی معکوس در همین نقاط دشت در دوره آماری بعد از احداث سد و تبدیل وضعیت خطی دیاگرام های ترکیبیCl و TDI در مقابل آنیون ها و کاتیون ها در دوره آماری قبل از احداث سد به وضعیت تک خوشه ای در دوره آماری بعد از احداث سد، شباهت آماری کیفیت آب نمونه های واقع در بخش شمالی دشت با نمونه مخزن سد و رودخانه کرخه، همگی شواهدی برای تأثیر سد کرخه بر آبخوان اوان هستند