سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ثریا دادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
فرهاد آلیانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
امید احمدی – مربی گروه معدن دانشگاه کردستان
محمد معانی جو – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال غربی ایران و شمال شرقی استان کرمانشاه در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان سنقر درحد فاصل عرضهای جغرافیایی ۳۴درجه و ۵۴دقیقه و ۳۴درجه و ۵۵ دقیقه شمالی و طولهای جغرافیایی ۴۷درجه و ۵۴دقیقه و ۴۷درجه و ۵۵ دقیقه شرقی قرار دارد در زونبندی ساختاری ایران جزئی از زون سنندج – سیرجان به حساب می آید لیتولوژی منطقه شامل گرانودیوریت ، دیوریت و دیوریت کوارتز دار و تونالیت است برخی از سنگهای منطقه هزارخانی در اثر وارد شدن نیروهای تکتونیکی دارای بافتهای دگرشکلی شده اند که این آثار در مقیاس میکروسکوپی قابل مشاهده است. مطالعاتمقاطع نازک سنگهای منطقه حاکی از عملکرد نیروهای تکتونیکی همزمان با نفوذتوده نفوذی در منطقه می باشد.