سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن کریمی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ابراهیم غلامی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

پهنه گسلی سربیشه با راستای NW_SE درخاور ایران درزیرپهنه سیستان و درراستای یکی ازسرشاخه های گسل نه خاوری قرار دارد که با تداوم به جنوب به بخش اصلی گسل نهبندان متصل میگردد این پهنه دراستان خراسان جنوبی ودرخاور شهر سربیشه واقع شده است دراین پژوهش با استفاده از شواهد ریخت زمین ساختی نحوه فعالیت و تکامل تکتونیکی پهنه گسلی سربیشه مورد ارزیابی قرارگرفت شاخصهای مورد بررسی عبارتنداز دره های خطی انحراف آبراهه ای پشته های فشارشی پشته های مسدودکننده و بالا آمدگی ها جهت تعیین میزان برخاستگی درراستای پهنه گسلی به کمک داده های ارتفاعی مقاطع عرضی ترسیم شد که متوسط نشیب درسمت جنوب خاوری ۳/۳ درصد ودرسمت شمال باختری ۲/۴ درصد را نشان میدهند نتایج حاصل نشانگر برش راستگرد درراستای مولفه افقی پهنه گسلی سربیشه هستند که اثر این برش ازشمال باختر به سمت جنوب خاور محل اتصال آن به پهنه گسلی شمالی جنوبی افزایش می یابد.