شماره صفحات بخش خاص یک کتاب: در فهرست منابع می توان از یک بخش خاص جهت اطلاع رسانی به خوانندگان استفاده کرد تا آنها به آن بخش خاصی دسترسی پیدا کنند. فهرست صفحات با اعداد عربی نسخه های کتاب همانند مثال ذکرشده یا به تنهایی مشخص می شود.

کنوفامچر یو. سی. تغییر حقایق و اساطیر و افسانه ها “: حقیقت نوین و جدیدMarch” “Middle در این وب سایت خاص : مقالاتی در مورد Middle Marchمطرح شده است. ویراستاری متن توسط ویراستار امان آدم، تورنتو، یو از تورونتو پی . سال ۱۹۷۵، صفحات ۵۵-۶۵

– نمونه فهرست منابع: (مختص کتاب ها و آثار ادبی )

مؤلف : مک مورتری ، لاری ، دخترهای بوفالویی نیویورک، سیمین ، ۱۹۹۰.

مؤلف ناشناس و یا گمنام:

ترانه و آواز رولاند، مترجم فردریک بی لاکونیز نیویورک، مک میلان ، ۱۹۶۰

مؤلف ناشناس یا گمنام اما با نامی احتمالی:

( میدسون ، جیمز) کلیه مصادرات اموال غیرقانونی و غیر مجاز (غیر قابل قبول) است. بوستن : پلهام و ۱۸۰۴

مؤلف، اما با نامی مستعار در حالی که اسم اصلی نیز عنوان میشود:

سلند، رابرت (فرینو ، فیلیپ) نامه های مختلف در مورد موضوعات مهم و گوناگون ، فیلادلفیا : هوگان ۱۷۹۹.

مؤلف با نام و نام مستعار اختصاری به انضمام نام اصلی و نام مستعار:

A(آلدن) ، E (اوموند) .K ” آلدن ، جان ” دکشنری بیوگرافی آمریکا.۱۹۲۸.

نویسنده (مؤلف )، بیش از یک اثر و اثر یک مؤلف مشابه:

هانس بری ، لورتین کشمکشی در روز آفتابی . نیویورک : راندوم، ۱۹۵۹ … جوان، باهوش و سیاهپوست باشی . ویراستار رابرت نیمروف . انگلوود کلیفر، Nj، پرنتیس ۱۹۶۹

مؤلفان، (دو مؤلف مختلف):

هوپر، هنری او. ویستر گوین. علم فیزیک و ابعاد علم فیزیک. نیویورک: مهارپر، ۱۹۷۷.

مؤلف، (سه مؤلف):

چینی دابلیو. کارلی، جویس تا کانو استون، و سالی ای. سالیسبری. پرستاری بالینی ژنوتولوژیکی: راهنمایی در مورد فعالیتها و مراقبت های پزشکی تخصصی . فیلادلفیا: ساندوز.۱۹۹۱

بیش از سه مؤلف:

لوئس، لورلی ، جی. و همکارانش . تجزیه و تحلیل سیتم های خطی ، نیویورک، مک گرو، ۱۹۶۹.

کاربرد واژه و اصطلاح “etal” و همکارانش در مطالب فوق الذکر، که به معنای دیگر مؤلفان می باشد

و فهرست کلیه نویسندگان و مؤلفان به شرح زیر است:

بالزر، لوان، لیندا آلت برنی ، فیلیس ال. گورسون، لویس لور و اروین ال، اسلسنیک . علوم اجتماعی و علوم زنده جهان ، گلانو یو، با ا: اسکان و ۱۹۹۰.

مؤلف، مؤسسه یا شرکت:

کمیته مخابرات و ارتباطات از راه دور . گزارش در مورد موضوعات انتخاب شده در ارتباطات و مخابرات از راه دور، نیویورک : ان آ. اسی، ۱۹۷۰.

فهرست یک کمیته و مجمع را به عنوان نویسنده- اگر ناشر آن نیز باشند- طبق این مثال می نویسند:

مجمع آموزشی و پرورش آمریکا، گزارش سالانه ، ۱۹۹۱. واشنگتون ، دی سی : ای سی و ایی ، ۱۹۹۱.

-آثار مرتب شده بر اساس حروف الفبا، دایره المعارف ها، واژه نامه ها و فرهنگ لغت بیوگرافیکی (تصویری):

دیکنسون ، رابرت ای .” شکست نرمن ها ” . دایره المعارف جهانی . ۱۹۷۶ ed

برای دایره المعارف مشهور و معروف مانند مثال فوق، تنها به تاریخ ویراستاری اثر نیاز داریم اما آثار شناخته شده به نقل قول کامل و اطلاعات جزیی نیاز دارد.

پرین، پورتر جی . “punS” راهنمای نویسنده و شاخص های زبان انگلیسی، جلد ۴ ویرایش ۴. گلونویو آی الی . اسکات ،۱۹۶۸.

انجیل:

انجیل (نسخه کینگ جیمز) انجیل، دوران عهد عشق ثبت شده بر روی CDرم یا حافظه کوتاه مدت. پارسیاپی . ان جی . گروه و هیأت توسعه و بسط آثار ۱۹۹۰ . انجیل ،

نسخه استاندارد ویرایش شده . انجیل ژنوا، ۱۵۶۰، فاشیسم ، Tpt میسون : یو از واسکومین پی ، ۱۹۶۱، چهار ترجمه انجیل جدید، مینوپولپوس ، ورلد واید ، ۱۹۶۶.

آثار و کتاب های رومی یونانی یا کلاسیک:

هومر، ایلیاد، مترجم ، ریچپوند لاتیسمور، شیکاگو، یو از شیکاگویی ، ۱۹۵۱.

گزارش یک کمیته که به شکل کتاب چاپ شده باشد:

کمیته ملی در مورد اجداد آمریکای تبار. آمریکایی تباران کهنسال تر : یک منبع اخلاقی واشنگتون دی سی :AED,1979 .

همچنین می توانید به بخش نویسنده، مؤسسه ، و شرکت ” مراجعه کنید.