سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان کرباسی و لاشانی – دانش آموخته مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی اصفهان
مریم رضوانی – هیئت علمی مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی اصفهان
هادی میران زاده – هیئت علمی مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی اصفهان

چکیده:

افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به غذا، بشر را برآن داشته تا به دنبال راهی برای افزایش تولید و مدت ماندگاری مواد غذایی باشد. ماحصل این تلاشها ابعداغ روشهی مختلف نگهداری و به کارگیری موادی تحت عنوان نگهدارنده می باشد که مورد اخیر در کنار مزایای چشمگیر دارای معایب و مضرات بسیاری بوده و همین امر متخصصین علوم غذا را به این تفکر واداشته که در جهت کاهش موارد مصرف آن اقدامی به عمل آورند. در این میان یکی از مهمترین، کارآترین و بی خطرترین راههای ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی رعایت دقیق موازین، مقررات و مدیریت های بهداشتی در مراحل تولید، نگهداری، توزیع و مصرف می باشد که گاه اهمیت آن نادیده گرفته می شود.