سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن- دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
سجاد افشاری – کارشناس ارشد مهندسی مخازن – شرکت نفت و گاز گچساران

چکیده:

یک ویژگی مهم بازارهای بین المللی انرژی طی سالهای اخیررشدقابل توجه معملات گاز طبیعی بوده است انتظارمی رودچنین رشدی ملی دهه های آتی باشتاب بیشتری همراه باشد.اهمیت فزاینده گاز طبیعی برایکشورهای پیشرفته نگرانی های درباره امنیت عرضه گاز و احتمال تشکیل یک کارتل گازی مشابه سازمان کشورهای صادرکننده نفت خامOPEC که هم اکنون دربازارهای نفت خام تسلط داردپدیده آورده است درحال حاظر،معیانات گازطبیعی واگرمایعات نفتی که به لحاظ فنی نفت خام محسوب نمی شوند،مشمول سیاست های اوپک نمی شوند.امابسیاری از اعضای اوپک معامله گران همده ای دربازارهای بین المللی گازهستند هرچه گازطبیعی سهم بشری ازبازارانرژی رابه خوداختصاص می دهد اعضای اوپک به کارتل سازی فعالیت های خوددرزمینه فروشآن توجه بیشتری میکند